Th En
 
สายธุรกิจด้านสื่อกระจายภาพและเสียง
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC เป็นผู้ผลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและสาระความรู้ โดยมีช่องทางการออกอากาศหลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง  นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ อาทิเช่น ข้อมูลข่าว ภาพข่าว คุณภาพบุคลากรทีมข่าว มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศน์

1.สถานีโทรทัศน์ที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ 

บริษัทฯ เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจร ทั้งด้านการดำเนินการผลิต การจัดหารายการออกอากาศ  การให้เช่าเวลาออกอากาศ  และการขายเวลาโฆษณา ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา  การรับจ้างผลิตรายการและสารคดีสั้น  และค่าเช่าเวลา

โดยได้ดำเนินการบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน อย่างเต็มรูปแบบภายหลังได้รับอนุญาตจาก กสทช.

ชื่อสถานี

แนวคิดหลักของสถานี

ช่องทางรับชม

1. สถานีข่าว Nation TV เริ่มออกอากาศปี 2557

Description: Logo-NationTV

 

   

สถานีข่าวและสาระความรู้ 24 ชั่วโมง ซึ่งมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เป็นกลาง ทันเหตุการณ์ พร้อมบทวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านจากทีมงานข่าวที่มีประสบการณ์

 • อุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดิจิตอล(Settop Box) ช่อง 22
 • ทีวีดาวเทียม ช่อง 22
 • เคเบิลทีวีท้องถิ่น
 • เว็บไซต์ www.nationtv.tv
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่
 • Application ผ่าน ระบบ IOS และ Android

   

                                Description: our channels moblie

nationmobi.com Black Berry ไปที่ wap.mobilelife.co.th คลิกไอคอน TV (เฉพาะผู้ใช้เครือข่าย AIS เท่านั้น) iPhone ไปที่ Apple store search mangotv-live หรือ download ได้ ที่นี่

Description: our channels DHTV

รับชมผ่าน Set Top box 3BB HDTV รายละเอียดเพิ่มเติม hdtv.3bb.co.th

Description: our channels BTS

ออกอากาศผ่านจอแอลซีดีบนสถานี และในขบวนรถไฟฟ้า บีทีเอส

2.รายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี

                บริษัทฯดำเนินธุรกิจร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทรายการข่าวและสาระความรู้กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องต่างๆ  โดยมีรายได้จากส่วนแบ่งการขายเวลาโฆษณา และการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในรายการ ในปี 2561 บริษัทมีรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีในช่อง ดังนี้

สถานีโทรทัศน์

ชื่อรายการ

รูปแบบรายการ

วันและเวลาในการออกอากาศ

ช่อง 3

เรื่องเด่นเย็นนี้

 

รายงานข่าวเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันหรือประเด็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์

เวลา 15.45 - 17.00 น.

 

 

 

 

 

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบายการต่อยอดธุรกิจ โดยนำข้อได้เปรียบที่มีอยู่ ทั้งด้านเนื้อหาข้อมูล  คุณภาพบุคลากร  ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์  และชื่อเสียงของบริษัทฯ  ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

โดยการนำเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม หรือข่าวเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของกระแสสังคม มาสร้างสรรค์เป็นสินค้า หรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของบริษัท

รวมทั้ง ยังเป็นการสร้างเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีขององค์กร ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้ชมและลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวางมากขึ้น โดยลักษณะสินค้า บริการ หรือกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการจัดในปี 2561 ได้แก่

ลักษณะสินค้าหรือบริการ

รูปแบบ

การจัดกิจกรรมพิเศษ

 • การจัดกิจกรรม Nation Bike Thailand 2018 ชวนปั่นทั่วไทย ปี 5  เพื่อรณรงค์ประเทศไทยสู่เมืองจักรยาน เสริมสร้างสุขภาพ
 • กิจกรรมส่งเสริมคนดี “แทนคุณแผ่นดิน 2561” 
 • กิจกรรมกอล์ฟแชริตี้การกุศล
 • กิจกรรม “วิ่งเพื่อสัตว์ป่า สร้างคุณค่าผืนป่าสู่ชุมชน”
 • กิจกรรม ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 

3.ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

บริษัทได้พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบใหม่ อย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารของคนยุคใหม่ผ่านสื่อต่างๆ และพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบใหม่ๆ ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ตลอดจน สนับสนุนทีวีดิจิตอล เพื่อสร้างประสบการณ์การรับชมโทรทัศน์ ที่แตกต่างจากเดิมให้กับผู้บริโภค ได้แก่ การรับชมรายการจากสถานีได้ครบทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

 • ธุรกิจเว็บไซต์

บริษัทฯ จัดทำเว็บไซต์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทโดยทั้งหมดเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ โดยบริษัทมีรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์  ซึ่งในปี 2561 มีรายละเอียดเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้

ชื่อเว็บไซต์

รูปแบบ

www.nationtv.tv

เว็บไซต์ที่นำเสนอรายการโทรทัศน์ของสถานีข่าวเนชั่นทีวี

www.oknation.net

บล็อกที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร

www.nationradio.co.th

เว็บไซต์ที่นำเสนอรายการวิทยุที่บริษัทฯ  ร่วมผลิต ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz

http://breakingnews.nationtv.tv

นำเสนอข่าวสั้นจากสถานีข่าวเนชั่นทีวีและสำนักข่าวเนชั่น ส่งให้เว็บไซต์ในเครือเนชั่นฯ และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

ในปี 2561 บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายพื้นที่โฆษณา ให้กับบริษัทภายนอกทั่วไป โดยมีรายได้จากส่วนแบ่งค่าโฆษณาในสัดส่วนที่แตกต่างกันตามข้อตกลงที่ได้ทำกันไว้  ซึ่งในปัจจุบัน มีเว็บไซต์ของบริษัทภายนอกที่อยู่ในการดูแลของบริษัทฯ  คือ

 • www.pantip.com      :   เว็บบอร์ดชุมชนที่เป็นแหล่งข้อมูลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • www.exteen.com     :   บล็อกที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร

     รวมถึง จัดทำแคมเปญโฆษณา ในเว็บไซด์อื่นๆ ให้กับลูกค้าที่ต้องการ   

     ลงโฆษณา โดยเป็นนายหน้าในการติดต่อเพื่อ จัดทำแคมเปญโฆษณา 

    นั้นๆ

 • Facebook, Youtube, Instagram :  จัดทำแคมเปญโฆษณาให้กับลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าว
 • Manage Influencer  :  บริหารเหล่าบรรดา Online Influencer ในการนำเสนอสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

 

กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ผู้ชม

                นอกเหนือจากเครือข่ายสื่อสมัยใหม่ ที่ช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล เนชั่นทีวี ช่อง 22 แล้ว ทางบริษัท ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถานีฯและผู้ชม ที่เป็นแฟนรายการ ด้วยกิจกรรม “วันพิเศษ เพื่อคนพิเศษ”

โดยเนชั่นทีวี 22 ได้นำเสนอปรากฎการณ์ความสนุกสนานครั้งใหม่ หนึ่งปีมีครั้งเดียว วันพิเศษ เพื่อคนพิเศษ NATION TV Fan Day 2018”  เป็นงานบันเทิงพบปะสังสรรค์ ระหว่างผู้ดำเนินรายการเนชั่นทีวี 22 และผู้ชมทางบ้าน ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่เน้นความสนุกสนาน เป็นกันเอง เช่นจำลองรายการ "เล่าให้(ไม่)รู้เรื่อง" แบบสดๆ และ มินิคอนเสิร์ต จาก "โฮป แฟมิลี่", ชมพู ฟรุตตี้ และสุเทพ ประยูรพิทักษ์ โดยจัดให้แฟนข่าวได้สนุกสนานกับกิจกรรมความสนุกหลากหลาย อาทิ brain ten และลุ้นรับรางวัลใหญ่ในงาน ฟัง อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง 2562 พร้อมเปิดเวทีให้นักการเมืองระดับประเทศ ได้ประชันวิสัยทัศน์แบบ Exclusive

 • อีเวนท์และกิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมวิ่งครั้งแรกของ เนชั่น ที่จัดขึ้นเพื่อหาเงินสมทบทุน “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร” จำนวนเงิน 200,000 บาท  ในกิจกรรม Run for The Animals 2018  ที่จัดขึ้นใน theme สัตว์ป่า  ที่สวนป่าพุทธมณฑล  มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน กิจกรรม “ปั่น Slow life…Amazing Thailand Go Local” ปีนี้จัดขึ้นทั้งหมด 5 สนาม ได้แก่ พิษณุโลก ระนอง ปราจีนบุรี นครพนม และสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในมุมมองใหม่ สัมผัสความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชน พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารถิ่นและสินค้าของดีของเด่นที่ผสมผสานนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทุกๆ กิจกรรมของเครือเนชั่นได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งทั้งผู้อ่าน ผู้ชม และผู้สนับสนุนหลัก นอกจากการทำอีเวนท์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ แล้ว กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นโดยเนชั่นกรุ๊ป ยังพัฒนาต่อยอดโดยนำโซเชียลมีเดียเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ เข้าถึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดเนื้อหาที่เป็นผลสัมฤทธิ์โครงการสู่สังคมในวงกว้างผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในทุกแพลทฟอร์มของเครือเนชั่น