Th En
 
ประวัติเนชั่น
เนชั่น กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อปี 2514 โดยออกหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรกที่มีเจ้าของเป็นคนไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เนชั่น กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและ ยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นกลาง เชื่อถือได้และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด ด้วยปณิธานที่ต้องการช่วยพัฒนาและนำพาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา กระทั่งสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเนชั่น กรุ๊ป เป็นบริษัทสื่อครบวงจรที่ใหญ่ ที่สุดบริษัทหนึ่งของประเทศไทย
ก่อตั้ง The Voice of the Nation หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ฉบับแรก และฉบับเดียวของประเทศไทยที่เป็นเจ้าของและผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็นคนไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2514
ตั้งบริษัทบิสซิเนส รีวิวขึ้น เพื่อจัดทำหนังสือพิมพ์ The Nation Review และได้เปลี่ยนมาเป็นหนังสือพิมพ์ The Nation ในเวลาต่อมา
เริ่มจัดทำหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันชื่อ กรุงเทพธุรกิจ โดยทีมนักหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจจาก The Nation ที่ได้เพาะบ่มความรู้ความสามารถมาถึง 15 โดยปัจจุบันกรุงเทพธุรกิจจัดเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันที่มียอดจำหน่ายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย
เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก "บริษัท บิสซิเนส รีวิว จำกัด" เป็น "บริษัทเนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำกัด" พร้อมทั้งนำบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Far Eastern Economic Review ให้เป็น 1 ใน 10 ของบริษัทชั้นนำของไทย และ 1 ใน 2000 ของบริษัทชั้นนำในเอเชีย ในปี 2541
ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้พิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ The Asian Wall Street Journal และ หนังสือพิมพ์โยมิอูริ ชิมบุน
ก่อตั้ง Nation Radio โดยการนำเสนอข่าวของนักหนังสือพิมพ์มืออาชีพจาก The Nation และกรุงเทพธุรกิจทางวิทยุ เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคข่าวสารที่ทันเวลาและทันท่วงที โดยในปีเดียวกันนี้ก็มีการเปิดตัวนิตยสารใหม่อีก 2 เล่มด้วยกัน คือ เนชั่นสุดสัปดาห์ และเนชั่น จูเนียร์
เป็นชื่อบริษัทเป็น "บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)" เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับการพัฒนาของบริษัท ที่จะมีความหลากหลายทางด้านสื่อมากยิ่งขึ้น
จัดตั้งบริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด โดยร่วมลงทุนกับ บริษัท เอ็กมอนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เอ/เอส จากเดนมาร์ค เพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาและบันเทิงที่ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ รวมทั้งลิขสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายหนังสือการ์ตูนยอดนิยมจากญี่ปุ่นด้วย
เปิดตัว Nation Channel สถานีข่าว 24 ชั่วโมง แห่งแรกของประเทศไทย โดยออกอากาศผ่านทาง UBC และปัจจุบันออกอากาศทาง TTV และกลายเป็นช่องโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ
เปิดตัวหนังสือพิมพ์รายวัน คม ชัด ลึก สร้างทางเลือกใหม่ให้กับการบริโภคหนังสือพิมพ์ที่มีอยู่อย่างจำกัด ในขณะที่ความต้องการของตลาดมีอยู่สูง จนปัจจุบันกลายเป็นหนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และได้รับรางวัล "หนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยมประจำปี 2005" ในงานประชุมหนังสือพิมพ์โลก (World Association of Newspapers หรือ WAN) ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี
ก่อตั้งสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ (Nation Books) เพื่อสนองตอบความต้องการของนักอ่าน และการเจริญเติบโตของตลาด pocketbook โดยการรวบรวมคอลัมน์ที่ได้รับความนิยมต่างๆ จากสื่อในเครือ นักเขียนหน้าใหม่ๆ และนักเขียนมืออาชีพชื่อดัง รวมทั้งหนังสือแปล
จัดทำหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายสัปดาห์ กรุงเทพธุรกิจ BizWeek เนื่องจากเล็งเห็นถึงช่องว่างทางการตลาดจากผู้อ่านรุ่นใหม่ ซึ่งต้องการเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองมากขึ้น
แยกธุรกิจโรงพิมพ์ออกเป็นบริษัท ในนาม WPS (Thailand) Co., Ltd. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548
ปรับโครงสร้างการดำเนินงานของธุรกิจจากเดิม 6 สายธุรกิจ มาเป็น 7 สายธุรกิจ คือเพิ่มสายธุรกิจด้านหนังสือและกิจกรรมพิเศษ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความชัดเจนในสายธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นรวมทั้งเพิ่มความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้น เพื่อรองรับความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กลุ่มบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ปรับโครงสร้างภายในของสายธุรกิจด้านการศึกษา บันเทิงและต่างประเทศ ให้ชัดเจนเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในอนาคต
เปิดตัวบริษัทร่วมทุนทางด้านการพิมพ์กับบริษัท Kyodo Printing จากประเทศญี่ปุ่นภายใต้ชื่อ Kyodo Nation Printing Services Co., Ltd.
นอกจากความสำเร็จทางด้านธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่เป็นความภูมิใจของบริษัทฯ คือการมีส่วนคืนกำไรให้กับสังคม ด้วยเจตนารมณ์แน่วแน่ในที่จะมีส่วนร่วมในการ พัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องมากมาย อาทิ

1. โครงการ “พลิกฟื้น คืนฝัน การศึกษา” โครงการที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ สึนามิ และได้ดำเนินงานต่อมาช่วยเหลือฟื้นฟูสภาวะทางการศึกษากับ ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆ
2. โครงการ “รถห้องสมุดเคลื่อนที่” โดยการจัดตั้งมูลนิธิ “ห้องสมุดครอบครัว” ร่วมกับทางสภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดที่ขาดแคลน

จวบจนปัจจุบัน เนชั่น กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีของสังคม เป็นที่พึ่งของประชาชนในฐานะผู้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การกำกับดูแล กิจการที่ดี และที่จะรับใช้สังคมไทยต่อไป