Th En
 
ข่าวสารองค์กร
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
26 ธันวาคม 2562

พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และโอกาสย้ายสำนักงานใหม่ของ NBC

          ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ในทุกๆปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กรรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในเครือ Nation Group และด้วยฤกษ์ดีนี้เอง จึงกำหนดให้เป็นโอกาสในการย้ายสำนักงานใหม่ของ NBC ด้วย เนื่องจากตามแผนงานเริ่มทยอยติดตั้งอุปกรณ์ และย้ายของเข้าสำนักงานใหม่ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมและแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1/2563 นี้

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นิมนต์หลวงตาสมหมาย อตฺตมโน พระครูเมตตากิตติคุณ วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี  ซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ และเป็นพระสุปฎิปันโนที่ควรค่าแก่การกราบไหว้ รับศีล รับพร เพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความรุ่งเรืองและทานบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไปแก่บริษัทและพนักงาน