Th En
 
ข่าวสารองค์กร
"ครบรอบ 23 ปี" เนชั่นทีวี ช่อง 22
2 มิถุนายน 2566

Nation TV ช่อง 22 จัดงานครบรอบ 23 ปี เปิดบ้านต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ทั้งผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน นักการเมือง และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นดังเช่นเคยทุกปี

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกภาคส่วน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ ตลอดจนผู้ชมรายการเนชั่นทีวีช่อง 22 ที่ให้การสนับสนุน ไว้วางใจ และเชื่อมั่นในองค์กรด้วยดีเสมอมา

Nation TV ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ พร้อมทำหน้าที่สื่ออย่างมืออาชีพเคียงคู่กับคนไทย นำเสนอข่าวอย่างเป็นธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อส่งต่อข่าวสารที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์สู่สังคมสืบไป