Th En
 
รางวัลและความสำเร็จ
รางวัลข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (ครอบคลุมข่าวด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สตรี ฯลฯ)
25 มีนาคม 2564

รางวัลข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (ครอบคลุมข่าวด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สตรี ฯลฯ)

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับผู้สนับสนุนเอกชน จัดโครงการประกวด รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจปี 2563” (Digital News Excellence Awards 2020) เพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนออนไลน์หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตข่าวดิจิทัล ที่มีคุณภาพมากขึ้น ให้กำลังใจสื่อออนไลน์ นักข่าวดิจิทัล กองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ ที่ให้ความสำคัญในการผลิตข่าวในเชิงลึกสร้างสรรค์และจรรโลงสังคม อีกทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพข่าว ที่นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ โดย บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จำกัด (สปริงนิวส์ออนไลน์) บริษัทย่อยของบริษัท ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง “ผู้ป่วยจิตเวชข้างถนน กับการออกแบบเรือแห่งชีวิตของ “ลุงผสมสีร”