Th En
รางวัลและความสำเร็จ
รางวัล 2550
7 ธันวาคม 2550

1. หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 1 รางวัล

  • รางวัล Asia Media Award 2007 ประเภทภาพข่าวกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพถึงลูกถึงคน จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

2. หนังสือพิมพ์ THE NATION 1 รางวัล

  • รางวัล Asia Media Award 2007 การออกแบบหนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยม จากหนังสือพิมพ์ THE NATION

3. จากหนังสือพิมพ์ "กรุงเทพธุรกิจ" 1 รางวัล

  • รางวัลดีเด่น หนังสือพิมพ์ส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2550 ประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน โดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จากหนังสือพิมพ์ "กรุงเทพธุรกิจ"