Th En
รางวัลและความสำเร็จ
รางวัล 2551
4 ธันวาคม 2551

1. บริษัทกรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด : 1 รางวัล

  • รางวัลดีเด่น หนังสือพิมพ์ส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2551 ประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน โดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จากหนังสือพิมพ์ "กรุงเทพธุรกิจ"