Th En
 
กิจกรรมเพื่อสังคมตามสถานการณ์
กิจกรรมโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “Run for Animal 2020 (ครั้งที่ 3) #Save the hornbill”
29 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “Run for Animal 2020 (ครั้งที่ 3) #Save the hornbill”

โดยในโอกาสครบรอบ 49  ปี ของเนชั่นกรุ๊ป ได้จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “Run for Animal 2020 (ครั้งที่ 3) #Save the hornbill” ณ สวนพุทธมณฑล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็น กิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การแข่งขันกีฬามวลชนเป็นสื่อ ตานโยบายของรัฐบาล หลัง Covid-19 อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์นกเงือกและสัตว์ป่า โดยนำรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ “มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์นกเงือก