Th En
 
กิจกรรมเพื่อสังคมตามสถานการณ์
โครงการปันฝันให้น้อง
30 ธันวาคม 2557

       หนังสือพิมพ์คมชัดลึกได้จัดโครงการ "ปันของขวัญให้น้อง" เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ด้วยการเปิดรับบริจาคสิ่งของประเภทหนังสือ ของเล่น เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และสื่อสร้างสรรค์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการศึกษา นำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล