Th En
 
กิจกรรมด้านบันเทิง
คม ชัด ลึก อวอร์ด
1 กันยายน 2556

คม ชัด ลึก อวอร์ด
รางวัล "คม ชัด ลึก อวอร์ด" รางวัลแห่งคุณภาพ ที่มอบให้กับบุคคลในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลัง ด้วยหวังว่าจะเป็นเวทีที่ส่งเสริม และเป็นกำลังใจให้คนในแวดวงบันเทิง ได้สร้างสรรค์และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนก้าวไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดีและสร้างมาตรฐานให้กับวงการบันเทิงไทย โดยไม่คำนึงถึงกระแสนิยมหรือสังกัด  งานประกาศผลรางวัลนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงต้นปีของทุกปี