Th En
 
กิจกรรมด้านการศึกษา
โครงการปันของขวัญให้น้อง
2 มกราคม 2556


หนังสือพิมพ์คมชัดลึกได้จัดโครงการ "ปันของขวัญให้น้อง" เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ด้วยการเปิดรับบริจาคสิ่งของประเภทหนังสือ ของเล่น เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และสื่อสร้างสรรค์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการศึกษา นำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล
โดยในปี 2549 ทางคมชัดลึก ได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับเด็กตามโรงเรียนต่างๆในชนบท จำนวน 9 โรงเรียน คือ

  • โรงเรียนบ้านวังคมคาย จ.ชัยภูมิ
  • โรงเรียนหนองละมั่ง จ.นครราชสีมา
  • โรงเรียนบ้านโกรกลึก จ.นครราชสีมา
  • โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ จ.สงขลา
  • โรงเรียนลำเปา จ. สงขลา
  • โรงเรียนอมก๋อยพิทยาคม จ. เชียงใหญ่
  • โรงเรียนแม่ตื่นพิทยาคม จ. เชียงใหม่
  • โรงเรียนบ้านโนนจิก จ.อุบลราชธานี
  • โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง จ.สมุทรปราการ