Th En
 
กิจกรรมปี 2557
ชมรมเนชั่นอาสาพัฒนา
31 ธันวาคม 2550

ชมรมที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มพนักงานเนชั่น กรุ๊ป  มีวัตถุประสงค์ที่จะนำความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไปให้โรงเรียนและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดมา นอกจากนั้นในกรณีที่เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ห่างไกล ชมรมฯ ยังมีส่วนสำคัญในการจัดส่งความช่วยเหลือโดยเฉพาะสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภันในพื้นที่ห่างไกลด้วย โดยชมรมฯ มีปณิธานที่จะส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงผู้รับที่มีความต้องการจริงๆ  ซึ่งถือเป็นหลักการในการทำงานทุกครั้งที่จะต้องสำรวจความจำเป็นของผู้ขาดแคลนในพื้นที่ เพื่อจะส่งมอบความช่วยเหลือให้ผู้ขาดแคลนได้ประโยชน์สูงสุด ในปี 2550 ชมรมฯ ได้มีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ อาทิ 31 ธ.ค.2550 - 1 ม.ค. 2551ทางชมรมก็มีการนำผ้าห่มจำนวน 300 ผืนไปมอบให้กับชนเผ่าปกาเก่อญอ (กะเหรี่ยง) บ้านผาหมอน บนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

           สรุปกิจกรรมในปี 2547-2548 มีดังนี้

  1. สร้างห้องสมุดและปรับปรุงสภาพการเรียนการสอน ณ โรงเรียนโอ่งทานราษฎร์บำรุง จ.กำแพงเพชร
  2. มอบอุปกรณ์การเรียน-การสอน ,อุปกรณ์กีฬา และก่อสร้างเตาเผาขยะชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองประดู่ จ.ชลบุรี
  3. มอบข้าวของเครื่องใช้ เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม ยารักษาโรค และอุปกรณ์การเรียน-การ สอน ณ ศูนย์พัฒนาชาวเขา จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชร
  4. มอบอุปกรณ์การเรียน-การสอน และอุปกรณ์กีฬา ณ ห้องเรียนเรือนแพ จ.ลำพูน
  5. มอบอุปกรณ์การเรียน-การสอน, อุปกรณ์กีฬา และจักรยาน 2 คัน ณ โรงเรียนวัด โคกป่าแพง  จ.ปราจีนบุรี
  6. ร่วมสร้างโรงเรียนยูงทองพิทยาคม จ.อุดรธานี
  7. มอบชุดสนามเด็กเล่น-หนังสือเรียนให้นักเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติจากคลื่นยักษ์สึนามิ   รวมทั้งสิ้น 10 โรงเรียน
  8. เดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียน-การสอน ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น และมอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาจี ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย