Th En
 
กิจกรรมปี 2557
โครงการกินดีอยู่ดี
2 มีนาคม 2550

ในโอกาสครบรอบ 36 ปี เนชั่น กรุ๊ป ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนย่านบางนา-ตราด จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทฯ จึงจัดงาน  เทศกาล กินดีอยู่ดีอย่างพอเพียง ครั้งที่ 1  ขึ้น ณ ลานกิจกรรมเนชั่น   ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 4.5 ระหว่างวันที่ 2-4  มีนาคม 2550  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในกรุงเทพมหานคร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และเผยแพร่ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง, นิทรรศการแบบบ้านพอเพียง, การแข่งขันทำอาหาร, ประกวดวาดภาพ, ประกวดนก, โชว์ไก่ชน, โชว์กล้วยไม้และต้นไม้แปลก, แจกพระเครื่อง, ตรวจสุขภาพฟรีและบริจาคโลหิต รวมถึงการออกบูธสินค้าและร้านอาหารต่างๆ เป็นต้น