Th En
 
กิจกรรมปี 2561
ปั่น Slow life ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมืองต้องห้ามพลาด
9 สิงหาคม 2561

ปั่น Slow life ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมืองต้องห้ามพลาด

กิจกรรม “ปั่น Slow life ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมืองต้องห้ามพลาด” ตลอดปี รวม 6 ครั้ง 6 จังหวัด คือ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, จังหวัดน่าน, จังหวัดตรัง, จังหวัดตราด, จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดราชบุรี โดยเป็นความร่วมมือระหว่างเครือเนชั่นกรุ๊ป, บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค กันยงวัฒนา จำกัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

                “ปั่น Slow life” ได้นำผู้ร่วมกิจกรรมไปปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในพื้นที่สวยงามของประเทศไทย เข้าไปในชุมชนต่างๆ สัมผัสถึงความน่าท่องเที่ยวของประเทศไทย และมิตรไมตรีของคนในชุมชนต่างๆ รวมทั้งร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ ติดไฟฟ้าส่องสว่าง ปลูกหญ้าทะเลให้ปลาพะยูน ฯลฯ