Th En
 
กิจกรรมปี 2561
รวมพลังพี่น้องไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว
5 กรกฎาคม 2561

รวมพลังพี่น้องไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 เมื่อประเทศสปป.ลาว เกิดภัยพิบัติรุนแรงจากเหตุ “เขื่อนเซเปียน - เซน้ำน้อย” ที่อำเภอสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ แตก สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่อง 22 และสื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป ได้นำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งร่วมเป็นสื่อกลางตัวแทนชาวไทยระดมทุนช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัย ผ่านบัญชี “รวมพลังพี่น้องไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว” กับทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่อง 22 ในเวลาเพียง 5 วัน ระดมความช่วยเหลือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,383,856.26 บาท ผู้บริหารเนชั่นกรุ๊ป ได้มอบเงินบริจาคทั้งหมดให้กับ เอกอัคราชทูต สปป.ลาว นายแสง สุขะทิวง ณ สถานทูตสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาว สปป.ลาว ที่ประสบภัยต่อไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 เมื่อประเทศสปป.ลาว เกิดภัยพิบัติ