Th En
 
กิจกรรมปี 2563
โครงการรวมน้ำใจ สู้ภัยธรรมชาติ”
25 กันยายน 2563

โครงการรวมน้ำใจ สู้ภัยธรรมชาติ” โดยเครือเนชั่นเปิดรับบริจาคเงิน และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการจัดทำถุงยังชีพส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมผ่านบัญชี มูลนิธิเนชั่น เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ในช่วงเดือนกันยายน 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าผู้อาศัยที่ประสบภัยที่เกิดขึ้นทั้งที่อยู่อาศัย อาหารการกิน ยารักษาโรค ต่างๆ ผ่านโครงการเนชั่นทีวี รวมน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม และช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุทกภัย ทางภาคใต้ ในช่วงเดือน ธันวาคม 2563