Th En
 
กิจกรรมปี 2563
โครงการ “ตู้เนชั่นปันน้ำใจ”
25 พฤษภาคม 2563

โครงการ “ตู้เนชั่นปันน้ำใจ” ในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยเครือเนชั่น และพันธมิตร ได้มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19 โดยแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม และร่วมกันก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปด้วยกัน