Th En
 
กิจกรรมปี 2563
กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “SET RUN BANGKOK 2020”
16 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “SET RUN BANGKOK 2020” ระยะทาง 11.7 กิโลเมตร และ 5.6 กิโลเมตร โดยเนชั่นกรุ๊ปร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดีฯ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิ่งเพื่อให้” เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ “มูลนิธิรามาธิบดีฯ” ใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 และได้มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ