Th En
 
ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
0107536001524
วันที่ 9 มิถุนายน 2531
วันที่ 14 ธันวาคม 2536
ประกอบด้วย 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
 • 1. กลุ่มสิ่งพิมพ์ (Publishing)
 • หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ดำเนินงานโดย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดต่อเนื่องมาตลอด 34 ปี และการผลิตคอนเทนท์ ของกรุงเทพธุรกิจ ผ่านสื่อออนไลน์
 • 2. กลุ่มธุรกิจโทรทัศน์
 • ผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ และ New Media ดำเนินการโดย บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC (บริษัทย่อย) และมีบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (NNV) บริษัทย่อยของ NBC เป็นผู้ถือใบอนุญาตทีวีดิจิทัลช่อง Nation TV 22
 • 3. กลุ่มงานอีเวนท์ (Event Marketing)
 • การจัดงานอีเวนต์หรือ กิจกรรม เป็นกลุ่มธุรกิจของเนชั่นกรุ๊ป ที่ต่อยอดจากศักยภาพด้านข่าวสารของทุกสื่อในเครือ เพิ่มบทบาทการเป็น “ตัวกลาง” ที่มีคุณภาพในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อนำสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของสังคมไทย ทั้งในมิติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม รวมไปถึงสุขภาพ และขยายผลเผยแพร่ผ่านสื่อในแพลตฟอร์มต่างๆ ของเครือเนชั่นกรุ๊ป ในรูปแบบการจัดงานกิจกรรม งานสัมมนา การอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น
 • 4. กลุ่มสื่อใหม่ (New Media Platform)
 • ดำเนินงานโดยกลุ่มบริษัท ที่ได้ปรับกลุยุทธ์ในการเพิ่มช่องทางการหารายได้ เพื่อทดแทนสื่อหลักดั้งเดิม ผ่านสื่อดิจิทัล โดยการนำเสนอข่าวสารและสาระที่เครือเนชั่นเป็นผู้นำด้าน Content Provider ในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งออนไลน์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่น ดำเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ประกอบด้วย
  • 4.1 บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จำกัด (NDI) ที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้บริการหลากหลายรูปแบบ ได้แก่
   • • การผลิตสื่อ (Media Production)
   • • การกระจายสื่อ (Media Distribution): ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ยูทูป ไลน์ ทวิตเตอร์ และสื่อดิจิทัลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเครือเนชั่น
   • • การโปรโมทสื่อ (Media Promotion): ทำหน้าที่ซื้อและหาสื่อเพิ่มเติมนอกเหนือจากสื่อในเครือเนชั่น
   • • การใช้สื่อขายสินค้า (Media Commerce): โดยนำสื่อภายในเครือและนอกเครือในการขายสินค้าให้มีประสิทธิผล
   • • การขายสื่อโฆษณาผ่านเครือข่าย (Ad Network)
  • 4.2 คมชัดลึก Online
  • ดำเนินงานภายใต้ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC ซึ่งได้ซื้อลิขสิทธิ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” จากบริษัทฯ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 โดย NBC นำมาต่อยอดเพิ่มช่องทางในการหารายได้ผ่านสื่อรูปแบบใหม่ ผ่านช่องทาง คมชัดลึกออนไลน์ และการ จัดกิจกรรมภายใต้เครื่องหมายการค้า คมชัดลึก ซึ่งเป็นช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคที่เป็นกลุ่ม Mass
  • 4.3 บริษัท ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ (Thai News) เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 โดย Thai News ดำเนินธุรกิจ Call Center Online และ Application Support
  • 4.4 บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์ จำกัด (NAT) เป็นกิจการร่วมค้าที่ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย กรุงเทพธุรกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ร้อยละ 40 โดย NAT ให้บริการข้อมูลด้านธุรกิจ การเงิน การลงทุน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ของนักลงทุน และผู้ที่สนใจข่าวสารด้านการลงทุนทั่วไป
 • 5. กลุ่ม Business to Consumer (B2C)
 • ส่วนงานธุรกิจที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคโดยตรง หรือรูปแบบธุรกิจ B2C โดยการรวม แบรนด์ สินค้าของเนชั่น ที่มีความแข็งแกร่ง และสร้างโอกาสในการเพิ่มช่องทางการหารายได้ ดังนี้
  • 5.1 ธุรกิจจำหน่ายสินค้า และให้บริการผ่านสื่อดิจิทัลทีวี และออนไลน์ ภายใต้ HAPPY Shopping ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส (HPS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 50
  • 5.2 ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ดำเนินงานโดยบริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จำกัด (NCOF) จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัทฯ และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ผ่านบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จำกัด (NNV) ที่ลงทุนร้อยละ 60 และ บริษัทฯ ลงทุน ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบรนด์ ของเนชั่นกรุ๊ปให้แข็งแกร่ง และเข้าถึงทุกกลุ่ม และเป็นการร่วมช่วยสังคมในการทำ CSR เนื่องจากใช้วัตถุดิบผลผลิตเมล็ดกาแฟจากภาคเหนือของประเทศไทย (เริ่มดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564)
2,663,572,194.95 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 5,025,607,915
มูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท
2,156,024,291.86 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 4,067,970,362
มูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท
02-338-3333
02-338-3612, 02-338-3289-90
1854 ชั้น 9, 10, 11 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
www.nationgroup.com