สินค้าและบริการ
สายธุรกิจด้านเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE)

สายธุรกิจหนังสือ

1. หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์

             ดำเนินธุรกิจผ่านตัวบริษัทฯ เอง ภายใต้ชื่อสำนักพิมพ์ “เนชั่นบุ๊คส์” ซึ่งผลิตและจำหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่ได้รับความไว้วางใจ โดยได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายผลงานที่มีคุณภาพ ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายแนว ได้แก่ หมวดบริหารและจัดการ, หมวดนวนิยาย, หมวดภาษาและการเรียนรู้, หมวดศาสนา จิตวิทยา และปรัชญา และหมวดทั่วไป ครอบคลุมความต้องการของผู้อ่านทุกกลุ่ม  

เว็บไซต์ : www.nine.co.th, www.facebook.com/NationBooksFanPage

 

2. การ์ตูน และหนังสือสำหรับเยาวชน

             บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด) ดำเนินธุรกิจสำนักพิมพ์โดยผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิง และการเสริมทักษะ สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย  เช่น Walt Disney, Warner Bros. เป็นต้น และรับจัดจำหน่ายหนังสือให้แก่ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (NED)

หนังสือและสื่อที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์เนชั่น เอ็กมอนท์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ นิทานและกิจกรรมเสริมทักษะคาร์แรคเตอร์ดิสนีย์, หนังสือรวมนิทานคลาสสิกของดิสนีย์ ฉบับปกแข็ง” “เจ้าหญิงแปลงโฉม” เป็นต้น

เว็บไซต์ :  www.nine.co.th, www.facebook.com/NationKids

 

             บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจสำนักพิมพ์โดยผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชนเพื่อการศึกษาและบันเทิง สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในแถบเอเซีย ได้แก่ ญี่ปุ่น   เกาหลี  ฯ รวมทั้งการ์ตูนความรู้และวรรณกรรมเยาวชนจากบริษัทต่างๆ เช่น Shueisha Inc., Shogakukan  Kodansha และ Futabasha  เป็นต้น

              หนังสือการ์ตูนและวรรณกรรมเยาวชนที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มนักอ่าน ได้แก่ “นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ” “เทพมรณะ Bleach” “Bakuman” “ “Blue Exorcist” การ์ตูนไทย อาทิ “มีดที่ 13” “เดโมนิค คอรี่ย์” เป็นต้น

เว็บไซต์ :  www.nine.co.th, www.facebook.com/nedcomics

 

ธุรกิจรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนและครอบครัว

                 บริษัท เนชั่น คิดส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดทำรายการสำหรับเยาวชนและครอบครัว ออกอากาศแพร่ภาพทางระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ปัจจุบันผลิตรายการเพื่อออากาศจำนวน 3 ช่อง ทั้งประเภทช่องเด็ก (MCOT Family) ช่องข่าว (Nation TV 22) และช่องวาไรตี้ (NOW 26) รวมทั้งสิ้น 7 รายการ ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอสาระควบคู่กับความบันเทิงแบบ edutainment และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไปพร้อมๆกัน

 

ธุรกิจดิจิตอล

             ดำเนินธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเล่ม หลากหลายแนวที่สอดคล้องกับรสนิยมการอ่านในแต่ละไลฟ์สไตล์ ได้แก่แนวการบริหาร, การจัดการ, ศาสนา, จิตวิทยา, ปรัชญา, ภาษา, นิยาย, วรรณกรรม, นิทาน, การ์ตูน และอื่นๆ ทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์, พ็อคเก็ตบุคส์, นิตยสาร เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่รักการอ่าน สามารถซื้อได้รวดเร็วโดยไม่เสียเวลาในการเดินทางผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ NSTORE.net, แอพพลิเคชั่น NSTORE บน iOS, android,โซเชียลมีเดียต่างๆ, LINE account, อีเมล์, โทรศัพท์

 

ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง

                  กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศชั้นนำรวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์และบริการที่เกี่ยวข้องผ่านตัวบริษัทฯ เอง สิ่งพิมพ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายมีทั้งหมด 185 ฉบับ ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศและนิตยสารภาษาต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการเป็นตัวแทนขายสมาชิกและตัวแทนขายโฆษณาให้กับหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย การรับจ้างพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbin รวมถึง การจัดส่ง ให้แก่หนังสือพิมพ์และนิตยสารอีกหลายฉบับด้วย โดยการให้บริการดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นแบบ One Stop Service เพื่อความสะดวกของเจ้าของสิ่งพิมพ์ในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

 

ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์ (Character Management)

              ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ของตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากต่างประเทศ เพื่อบริหารสิทธิ์ของตัวการ์ตูนให้กับผู้ผลิตสินค้าที่สนใจซื้อลิขสิทธิ์ และนำไปผลิตเป็นสินค้าสำหรับจัดจำหน่ายภายในประเทศไทย รวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ และห้างค้าปลีก ที่สนใจซื้อลิขสิทธิ์เพื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ยังรวมถึงการทำการตลาดเพื่อส่งเสริมให้ตัวการ์ตูนต่างๆที่บริษัทฯดูแลอยู่ให้เป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย

 

ธุรกิจการศึกษา

สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

                 นิตยสารเนชั่นจูเนียร์ เป็นนิตยสารภาษาอังกฤษรายเดือนที่ตอบทุกความต้องการของวัยรุ่นมายาวนานมากกว่า 20 ปี เนชั่นจูเนียร์จึงได้กลายเป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจของวัยรุ่นที่ช่วยทำให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวัน ด้วยรูปแบบกะทัดรัดคุ้มค่ากับสาระและบันเทิงจากคอลัมน์คุณภาพถึง 2 ปกในเล่มเดียวกัน ปกหน้ามีเนื้อหา 80% เป็นภาษาอังกฤษครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน IQ EQ Education และ Lifestyle ส่วนปกหลังมีเนื้อหา 20% เป็นภาษาไทย ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านทบทวนเนื้อหาเข้มข้นเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยรวม 7 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ (สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละเล่ม)

เวปไซต์ : www.njspellingbee.net

 

สถาบันกวดวิชา

                บริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จำกัด ประกอบธุรกิจกวดวิชาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียน  และธุรกิจการอบรมให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพในหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งนี้เรามีเครือข่ายอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์การสอนสูง มีความรู้ถึงระดับปริญญาเอกและไม่ต่ำกว่าปริญญาโทจากต่างประเทศมากกว่าเจ็ดท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ดังนั้นอาจารย์ทุกท่านจึงสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนที่ตนเชี่ยวชาญได้เป็นอย่างดี โดยสามารถสอนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เวปไซต์ : www.bebrightacademy.com