สินค้าและบริการ
สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ

บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (NNN)

               ในรอบปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาเนื้อหา การรายงานข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์ซึ่งผู้อ่านให้ความสนใจอย่างสูง โดยได้  จัดสรรพื้นที่ใน The  Nation จำนวน สองหน้า เพื่อนำเสนอข่าวสารและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ฯลฯ 

               “ China Daily Asia “  ที่ตีพิมพ์เป็นฉบับพิเศษทุกวันศุกร์  ซึ่งเป็นฉบับที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีน  นอกจากนี้ยังมีฉบับพิเศษ “ Russia Beyond the Headlines” ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย ซึ่งจัดพิมพ์แบบรายเดือน

                The Nation ได้สร้างความก้าวหน้าอีกขั้นด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการให้บริการหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Papers ภายใต้ความร่วมมือกับสมาชิกของเครือข่าย Asia News Network  หลายประเทศ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ The Star จากมาเลเซีย หนังสือพิมพ์ Jakarta Post จากอินโดนีเซีย หนังสือพิมพ์ Daily Inquirer  จากฟิลิปปินส์ และหนังสือพิมพ์ Eleven Media  จากเมียนมาร์ โดยผู้อ่านสามารถใช้บริการนี้ได้จากทุกช่องทางของสื่อดิจิตอล ซึ่งรวบรวมหนังสือพิมพ์ทั้งห้าฉบับข้างต้นในรูปแบบดิจิตอลมานำเสนอใน “ราคาสมาชิก " ที่ 115 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อปี

                นอกจากนี้ The Nation ยังร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ภายใต้เครือข่าย Asia News Network ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ศรีลังกา อินเดีย บังคลาเทศ เมียนมาร์ และสิงคโปร์ ในการจัดทำเนื้อหาพิเศษเพื่อรำลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สึนามิในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิตอล และเว็บไซต์

NNN ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำการให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์ข้ามภูมิภาคให้กับสมาชิกของเครือข่าย Asia News Network ด้วย โดยร่วมมือกับ Knorex พันธมิตรด้านเทคโนโลยี  บริการโฆษณาที่เรียกว่า  "iBanner "  ซึ่งเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่กว่าแปดประเทศในเอเชีย โดยมีลูกค้าที่ประเดิมการใช้บริการนี้แล้วจากประเทศไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเลเซีย

ตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา NNN ยังได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารและวารสารศาสตร์ในประเทศเมียนมาร์และกัมพูชา เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับภูมิภาค