สินค้าและบริการ
สื่อกระจายภาพและเสียง - โทรทัศน์ - วิทยุ
ข่าวภาษาอังกฤษ

The Nation :
หนังสือพิมพ์ฉบับแรกอันเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มบริษัท ตลอดระยะเวลามากกว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา The Nation ยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องและหลากหลาย ทั้งเหตุการณ์สำคัญภายในประเทศ, ธุรกิจ หรือวิถีการดำเนินชีวิต ด้วยการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาด ที่สำคัญ www.nationmultimedia.com ยังเป็นเว็บไซด์ข่าวภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วย และนอกจากนี้ The Nation ยังเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งเครือข่ายข่าวสารเอเชีย (Asia News Network: ANN) อันเป็นสมาพันธ์หนังสือพิมพ์ชั้นนำ ซึ่งปัจจุบันประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน 16 ราย จาก 14 ประเทศ
www.nationmultimedia.com
www.asianewsnet.net

นิตยสาร Nation Junior :
นิตยสารภาษาอังกฤษฉบับรายเดือนสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่ พบกับสาระและความบันเทิงจากคอลัมน์คุณภาพเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้อ่าน ปก NJ : เนื้อหา 80 % เป็นภาษาอังกฤษครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน IQ-EQ-Education และ Lifestyle
ปกหลัง: เนื้อหา 20 % เป็นภาษาไทย ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านทบทวนเนื้อหาเข้มข้นเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยรวม 7 วิชาหลัก

พร้อมตอบโจทย์สังคมออนไลน์ได้ไม่มีวันหยุด กับเว็บไซต์ www.247friend.net
และเว็บไซต์หรับแฟนคลับกิจกรรม NJ Spelling Bee ทาง www.njspellingbee.net