นักลงทุนสัมพันธ์
คำถาม-คำตอบ

1. NMG คือใคร ?
NMG คือ บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างทางธุรกิจ 8 สายงาน คือ

 1. สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย
 2. สายธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย
 3. สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ
 4. สายธุรกิจด้านเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ
 5. สายธุรกิจด้านสื่อกระจายภาพและเสียง
 6. สายธุรกิจด้านโรงพิมพ์
 7. สายธุรกิจด้านบริการขนส่ง
 8. สายธุรกิจการศึกษา

2. NMG ก่อตั้งเมื่อใด ?
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2514 ในนาม The voice of the nation หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ฉบับแรกและฉบับเดียวของประเทศไทย ที่ผู้เป็นเจ้าของและผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็นคนไทย

3. NMG ประกอบธุรกิจอะไร ?
NMG ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ในตลาดหลักทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ดำเนินธุรกิจอื่นๆด้วย เช่น ธุรกิจด้านสื่อกระจายภาพและเสียง ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ เป็นต้น รายละเอียดดูได้จากรายงานประจำปี

4. NMG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อใด ?
NMG จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2531

5. NMG มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย(free-float) เท่าใด ?
ประมาณร้อยละ 79.57 (ณ วันที่ 05/03/2557)

6. มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ NMG มีค่าประมาณเท่าใด ?
ณ ราคาหุ้น 1.31 บาท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4,328.24 ล้านบาท (ณ วันที่ 14/05/2557)

7. NMG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร ?
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

8. หากนักลงทุนต้องการทราบข้อมูลของมูลค่าหุ้นของ NMG จะสามารถทราบได้ทางใดบ้าง?
นักลงทุนหรือผู้สนใจข้อมูลดังกล่าวสามารถทราบได้หลายวิธีดังนี้ คุณสามารถเข้าไปยัง
        1. เว็บไซด์ของเราในส่วน"นักลงทุนสัมพันธ์"
        2. ทางตลาดหลักทรัพย์ได้จัดทำWebsite ที่ทำให้ทราบราคาตลาดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี Website ดังนี้

 • www.settrade.com
 • www.set.or.th
 • 9.Q&A

  ถามมา - ตอบไป

  ชื่อ : คำถาม :
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ :
  โทรศัพท์ :