นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเงิน
กรุณาเปิดข้อมูลผ่านโปรแกรม Internet Explorer 8 หรือ Firefox ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิกที่นี่

  • รายงานงบการเงิน
  • สรุปฐานะการเงิน
รายงานงบการเงิน 2562 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 3 2562 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 2 2562 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 1 2562 รายงานงบการเงิน ปี 2561 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 3 2561 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 2 2561 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 1 2561 รายงานงบการเงิน 2560 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 3 2560 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 2 2560 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 1 2560 รายงานงบการเงิน 2559 ชี้แจงข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไตรมาส 3/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2559 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 3 2559 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 2 2559 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 1 2559 รายงานงบการเงิน 2558 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 3 2558 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 2 2558 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 1 2558 รายงานงบการเงิน 2557 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 3 2557 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 2 2557 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 1 2557 รายงานงบการเงิน 2556 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 3 2556 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 2 2556 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 1 2556 รายงานงบการเงิน 2555 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 3 2555 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 2 2555 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 1 2555 รายงานงบการเงิน 2554 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 3 2554 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 2 2554 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 1 2554 รายงานงบการเงิน 2553 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 3 2553 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 2 2553 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 1 2553 รายงานงบการเงิน 2552 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 3 2552 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 2 2552 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 1 2552 รายงานงบการเงิน 2551 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 3 2551 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 2 2551 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 1 2551 รายงานงบการเงิน 2550 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 3 2550 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 2 2550 รายงานงบการเงิน ไตรมาส 1 2550
สรุปฐานะทางการเงิน 2562 สรุปฐานะทางการเงิน 2562 - ไตรมาส 3 สรุปฐานะทางการเงิน 2562 - ไตรมาส 2 สรุปฐานะทางการเงิน 2562 - ไตรมาส 1 สรุปฐานะทางการเงิน 2561 สรุปฐานะทางการเงิน 2561 - ไตรมาส 3 สรุปฐานะทางการเงิน 2561 - ไตรมาส 2 สรุปฐานะทางการเงิน 2561 - ไตรมาส 1 สรุปฐานะทางการเงิน 2560 สรุปฐานะทางการเงิน 2560 - ไตรมาส 3 สรุปฐานะทางการเงิน 2560 - ไตรมาส 2 สรุปฐานะทางการเงิน 2560 - ไตรมาส 1 สรุปฐานะทางการเงิน 2559 สรุปฐานะทางการเงิน 2559 - ไตรมาส 3 สรุปฐานะทางการเงิน 2559 - ไตรมาส 2 สรุปฐานะทางการเงิน 2559 - ไตรมาส 1 สรุปฐานะทางการเงิน 2558 สรุปฐานะทางการเงิน 2558 - ไตรมาส 3 สรุปฐานะทางการเงิน 2558 - ไตรมาส 2 สรุปฐานะทางการเงิน 2558 - ไตรมาส 1 สรุปฐานะทางการเงินปี2557 สรุปฐานะทางการเงิน 2557 - ไตรมาส 3 สรุปฐานะทางการเงิน 2557 - ไตรมาส 2 สรุปฐานะทางการเงิน 2557 - ไตรมาส 1 สรุปฐานะทางการเงิน 2556 สรุปฐานะทางการเงิน 2556 - ไตรมาส 3 สรุปฐานะทางการเงิน 2556 - ไตรมาส 2 สรุปฐานะทางการเงิน 2556 - ไตรมาส 1 สรุปฐานะทางการเงิน 2555 สรุปฐานะทางการเงิน 2555 - ไตรมาส 3 สรุปฐานะทางการเงิน 2555 - ไตรมาส 2 สรุปฐานะทางการเงิน 2555 - ไตรมาส 1 สรุปฐานะทางการเงิน 2554 สรุปฐานะทางการเงิน 2554 - ไตรมาส 3 สรุปฐานะทางการเงิน 2554 - ไตรมาส 2 สรุปฐานะทางการเงิน 2554 - ไตรมาส 1 สรุปฐานะทางการเงิน 2553 สรุปฐานะทางการเงิน 2553 - ไตรมาส 3 สรุปฐานะทางการเงิน 2553 - ไตรมาส 2 สรุปฐานะทางการเงิน 2553 - ไตรมาส 1 สรุปฐานะทางการเงิน 2552 สรุปฐานะทางการเงิน 2552-ไตรมาส 3 สรุปฐานะทางการเงิน 2552-ไตรมาส 2 สรุปฐานะทางการเงิน 2552 -ไตรมาส 1 สรุปฐานะทางการเงิน 2551 สรุปฐานะทางการเงิน 2551-ไตรมาส 3 สรุปฐานะทางการเงิน 2551-ไตรมาส 2 สรุปฐานะทางการเงิน 2551-ไตรมาส 1 สรุปฐานะทางการเงิน 2550 สรุปฐานะทางการเงิน 2550 -ไตรมาส 3 สรุปฐานะทางการเงิน 2550 -ไตรมาส 2 สรุปฐานะทางการเงิน 2550 -ไตรมาส 1 สรุปฐานะทางการเงิน 2549 สรุปฐานะทางการเงิน 2549 -ไตรมาส 3 สรุปฐานะทางการเงิน 2549 -ไตรมาส 2 สรุปฐานะทางการเงิน 2549 -ไตรมาส 1