นักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิทินนักลงทุน
Date Event Location
26 พ.ย. 2557 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 3/2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
01 ก.ย. 2557 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
04 มิ.ย. 2557 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 1/2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
09 พ.ค. 2557 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2557 -
04 เม.ย. 2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท
17 ก.พ. 2557 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2556 -
15 ม.ค. 2557 งานประชุมนักวิเคราะห์ บมจ. เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป
08 พ.ย. 2556 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2556 -
26 ส.ค. 2556 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
09 ส.ค. 2556 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2556 -
23 พ.ค. 2556 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 1/2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 พ.ค. 2556 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2556 -
25 เม.ย. 2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท
04 มี.ค. 2556 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4/2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 ก.พ. 2556 งานประชุมนักวิเคราะห์ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
15 ก.พ. 2556 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2555 -
12 พ.ย. 2555 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 3/2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
09 พ.ย. 2555 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2555 -
03 ก.ย. 2555 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 ส.ค. 2555 งานประชุมนักวิเคราะห์ -
10 ส.ค. 2555 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2555 -
07 มิ.ย. 2555 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 1/2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 พ.ค. 2555 งานประชุมนักวิเคราะห์ -
11 พ.ค. 2555 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2555 -
26 เม.ย. 2555 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์
22 ก.พ. 2555 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2554 -
11 พ.ย. 2554 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2554 -
02 ก.ย. 2554 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 ส.ค. 2554 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2554 -
13 มิ.ย. 2554 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 -
13 พ.ค. 2554 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2554 -
25 ก.พ. 2554 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4/2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 ก.พ. 2554 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2553 -
07 ธ.ค. 2553 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 3/2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
09 พ.ย. 2553 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2553 -
30 ส.ค. 2553 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 ส.ค. 2553 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2553 -
10 พ.ค. 2553 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2553 -
15 มี.ค. 2553 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4/2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 ก.พ. 2553 แจ้งผลประกอบการปี 2552 -
06 พ.ย. 2552 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2552 -
26 ส.ค. 2552 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
07 ส.ค. 2552 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2552 -
11 พ.ค. 2552 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2552 -
30 เม.ย. 2552 test -
28 เม.ย. 2552 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 -
30 มี.ค. 2552 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4/2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23 ก.พ. 2552 แจ้งผลประกอบการปี 2551 -
07 พ.ย. 2551 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2551 -
13 ส.ค. 2551 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 ส.ค. 2551 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2551 -
15 พ.ค. 2551 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2551 -
21 เม.ย. 2551 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 -
17 มี.ค. 2551 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4/2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง