เกี่ยวกับเนชั่นกรุ๊ป
คณะกรรมการบริหาร

นายมารุต อรรถไกวัลวที
กรรมการบริหาร
นายสมชาย มีเสน
กรรมการบริหาร
นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
กรรมการบริหาร
นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์
กรรมการบริหาร